PhDr.Marek Herman

AAA_7854 (5)

PhDr. Marek Herman se dlouhodobě zaměřuje na dvě základní témata: sebepoznání a výchovu malých dětí do šesti let. Přednáší na Universitě Olomouc a VŠE Praha. Je sympatický svým osobním zaujetím, se kterým přednáší a vede svoje semináře. Stál u začátku projektu „Začít spolu“, programu zaměřeného na výchovu dětí v mateřských školách, spolu s doc. Soňou Hermochovou se také podílel na vzniku programu „Dokážu to?“. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Byl také jedním z klíčových lidí, kteří stáli u zrodu tzv. dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu individuálního dárcovství a charity v ČR. Napsal knihu „Najděte si svého marťana“, která se stala bestsellerem českých rodičů a pedagogů. „Když se vrátíte domů, tak čekáte, že vás to tam pohladí“ je jednoduchá myšlenka, která ho pohání a spojuje všechno, co dělá.

13:30 – 14:00 „Most důvěry a Přírodní kříž“

Proč je máma základním diamantem našeho života? Je opravdu nikým a ničím nenahraditelná? A táta? Jakou roli v našem životě hrají vlastně otcové? Kdo nás provádí Mostem důvěry? A proč je důležité, abychom se přitom opírali o tzv. Přírodní kříž? Je dítě Popelnicí rodiny? A existuje vůbec něco takového jako tajemství dobré výchovy? Neboli jak se to dělá a kdy se to dělá, aby nám doma bylo dobře?

To všechno jsou otázky, na které se dozvíte odpovědi během krátké přednášky Marka Hermana. Bude vám vyprávět o světě dětí, o vás samotných, a o klíčové křižovatce našeho života, kterou každý z nás musí projít – a to v době, kdy vlastně ještě pořádně neumíme ani chodit.

 

 

Bc. Marcela Mikešová

Bc. Marcela Mikešová

profilovka Marcela Mikešová

lektorka dětských masáží a multismyslových kurzů pro děti od 1
do 3 let, učitelka v mateřské škole, členka organizace CAPARD a Jak jinak.

www.mojeoblaka.cz
www.jakjinak.cz

16:20 – 16:50 Význam doteku a masáží u dětí do věku 9 let

Je důležité podporovat hmatovou stimulaci u dětí, neboť hmat je po
narození nejvíce rozvinutým smysl. Stimulace hmatu lidským dotekem
má krom fyziologickcýh i značné psychologické účinky. Jaký mají
dětské masáže přínos? Jaké jsou varianty dětských masáží a
jak mohou dětem pomoci?

Mgr. Hana Krejsová

Mgr. Hana Krejsová

Mgr. Hana Krejsová

Jak dětská psycholožka a psychoterapeutka pracuji již deset let. Ve své praxi se setkávám s dětmi s poruchami pozornosti, poruchami chování, dětmi s traumatickými životními zkušenostmi, dětmi, které si neví rady se svým strachem nebo vztekem. Pracuji samozřejmě také s jejich rodiči a učiteli. Zejména formou psychoterapie hrou a Gestalt terapie. Mým cílem je zajistit co největší samostatnost rodiny v péči o psychické zdraví jednotlivých členů, za tím účelem jsem založila společnost Terahry, která prodává hry, hračky a knihy pro rozvoj emoční inteligence u dětí.
www.terahry.cz

15:50 – 16:20 Emoční inteligencí k psychickému zdraví

Na příkladech z psychoterapeutické praxe si budeme povídat o tom, co se děje, když je rozvoj emoční inteligence u dítěte zanedbán, jak jako rodiče poznáme, že jsme něco zanedbali, a jak zahájit společnou cestu za dobrodružstvím emočního rozvoje v rodině i ve škole.

Mgr. Ivana Procházková

EM6B8407lektorka emoční inteligence dětí do 6 let,

zakladatelka prvních Montessori jeslí v Brně

www.ivanaprochazkova.cz

15:20 – 15:50 Emočně inteligentní dítě?

O emocích se na rozdíl od let minulých mluví čím dál častěji. Od extrému, kdy vyjadřovat emoce bylo téměř nežádoucí, se dnes blížíme k opačnému extrému emoce vyjadřovat, ale mnohdy až neřízeně. Kde je ona zlatá střední cesta? Existuje vůbec emočně inteligentní dítě? Jak se jím stát? A co emočně inteligentní rodič nebo učitel. Co je důležité pochopit a na co se zaměřit? O tom a dalších spojitostech bude příspěvek na konferenci.

Mgr. Eva Katrušáková

Mgr. Eva Katrušáková

EVA KATRUŠÁKOVÁ se po ukončení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  v oboru angličtina – čeština řadu let věnovala výuce anglického jazyka na gymnáziu, pracovala rovněž jako tlumočnice a překladatelka. Koncem 90. let založila soukromou školu cizích jazyků, která dodnes dává možnost vzdělávat se v osmi cizích jazycích. V roce 2006 založila obecně prospěšnou společnost  Celé Česko čte dětem, která úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň je dnes v naší zemi největší kampaní na podporu emočního zdraví dětí.

www.celeceskoctedetem.cz

Výstřižek

 

14:30 – 15:00 Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině

Proč je základem moudré výchovy v rodině společné sdílení času a prostoru, například prostřednictvím četby? Přednáška zakladatelky a ředitelky Celé Česko čte dětem Evy Katrušákové bude zasvěcena blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu médií na duši mladého člověka.

Mgr. Lucie Konigová

Mgr. Lucie Konigová

Lucie Königová je autorka knihy (NE)GRAMOTNÝ RODIČ – Jak neselhat jak rodič. Je koučem, mentorkou, mámou 17 leté Belindy a 14 letého Olivera a zároveň zakladatelkou virtuální rodičovské univerzity. Ve svých produktech a projektech předává koncentrovaně to nejdůležitější, co by mě znát každý rodič. Předává osobní zkušenosti, nejen z role rodiče, ale především z koučinkového křesla, kde denně řeší převážně následky přístupu rodičů v dětství, které se v dospělosti velmi negativně dospělým klientům projevují. Hlavní vize, myšlenka a cíl Lucie, je šířit osvětu, prevenci a vzdělávat dospělé, jak začít nejdřív každý sám sebe, jak budovat své partnerství, jak vytváře rodinné hnízdo a jak tím maximálně rozvíjet potenciál každého člena i celé rodiny. Děti zrcadlí své rodiče, tudíž začít je potřeba u dospělých.

http://negramotnyrodic.lucie-konigova.cz/

logo Lucie Konigova

14:00 – 14:30 (Ne)gramotný rodič – Jak uspět jako rodič.
Rozvoj potenciálu dítěte začíná rozvojem potenciálu rodiče. Začít je potřeba u sebe

Jak uspět jako rodič? Jak začít u sebe, abychom předali dětem to nejlepší? Základní principy rozvoje potenciálu dětí, začínají využívání principů gramotného rodiče? 5 hlavních principů gramotného rodiče, a jaký mají vliv na děti. Jaké jsou hlavní rodičovské omyly, které rodiče nevědomě blokují rozvíjet dětský potenciál? Jak se zbavit těchto omylů a stát se pro své děti tím nejlepším rodičem a průvodcem do života? Děti jen zrcadlí dospělé, začít je potřeba u sebe.

MUDr.Věra Kleplová

MUDr.Věra Kleplová

Absolventka Fakulty dětského lékařství UK Praha, lékař oboru rehabilitace, trenérka. Dlouhodobě práce ve všech složkách pediatrické činnosti. Cvičení a rehabilitace dětí od kojenců až po dokončení školní docházky.  Autorka publikací pro cvičení dětí i dospělých.

www.pohybovestudio.cz

11:10 – 11:55 Cvičíme doma – jak použít předměty v domácnosti ke cvičení a radosti dětí

Cvičit a hrát si cvičením s dětmi je radost. Nemusíme kupovat drahé pomůcky. Doma máme spoustu běžných věcí, které se dají použít jako náčiní a jsou kdykoliv  po ruce. Třeba bačkorky, toaletní papír, smetáček a lopatka a jiné. V přednášce bude uvedeno, jak je využít k rozvoji pohybu, koordinaci pohybu, rozvoji grafomotoriky. Jsou velkými pomocníky při rozvoji „velkých“ i „malých“ pohybů, aktivaci činnosti mozku.

Eva Kiedroňová

Eva KiedroňováEva Kiedroňová je původním povoláním dětská rehabilitační sestra. Je zakladatelkou a propagátorkou programů pro rodiny s nejmenšími dětmi. Je autorkou komplexní metodiky péče o dítě, která podporuje kvalitní rozvoj dítěte v souladu s jeho potřebami a psychomotorickým vývojem. Svou činnost zahájila v roce 1985 na Severní Moravě v Třinci.

Prostřednictvím publikací, internetových videokurzů i prožitkových programů jako jsou „Něžná náruč rodičů“ – manipulace s novorozenci a kojenci, „Rozvíjej se, děťátko“ – o správné stimulaci psychomotorického vývoje dítěte a jeho přirozeného potenciálu od narození, „Poradna o psychomotorickém vývoji dítěte“, „Cvičení a Plavání s novorozenci, kojenci a batolaty“, „Masáže a Otužování dětí od narození“, předává své zkušenosti rodičům nejmenších dětí již 30 let, a to prostřednictvím sítě center Baby clubu Kenny.  K základní přípravě, prohlubování znalostí i zdokonalování odborných instruktorů pro vedení těchto programů založila Institut vzdělávání Evy Kiedroňové. Díky tomuto intenzivnímu vzdělávání se tyto programy postupně staly zcela běžnou záležitostí ve výchově dítěte v rodině po celé ČR i SR.

http://evakiedronova.cz/

logo IVEK 2

 10:25 – 11:10 Jak nejlépe rozvíjet potenciál dítěte ihned od narození

Přednáška o správné stimulaci dítěte od narození v jednotlivých oblastech jeho psychomotorického vývoje při láskyplné a přitom smysluplné manipulaci s kojencem a péči o něj v průběhu celého dne v souladu s jeho potřebami a psychomotorickou vyspělostí.

Přednáška je určena především pro nastávající rodiče a rodiče s dítětem do 1 roku, tedy v nejdůležitějším období jeho vývoje, neboť: „Na dobrém začátku závisí všecko“ (J.A.Komenský).

Rodiče se dozví, jak nejlépe se svým dítětem komunikovat a manipulovat v náručí při péči o ně a přitom ho moudře a smysluplně rozvíjet z hlediska nejenom orientačních dovedností, rovnováhy a koordinace pohybů, ale také sociálního vývoje, zraku, sluchu, pohybového vývoje, jemné motoriky, řeči i rozumového vývoje.

Patty Hannan

Patty Hannan

is the Founder of PlayWisely, in 1987, Hannan helped found the prestigious daVinci pre-school in Dallas, Texas, known for its innovative science based curriculum.  In 1988, Houghton Mifflin published Hannan’s first book, “Teaching Your Child Basic Body Confidence”.  Ms. Hannan started PlayWisely in 2003 and in 2006 in the Czech Republic.

Ms. Hannan is now a member of the International Society of Psychophysics for her innovative work and has presented at Universities in Italy, Germany, Canada, Israel and Sweden. www.playwisely.cz

Výstřižek

9:45 – 10:15 Your Child’s Amazing Brain

Babies know more and can do more than previously thought. From birth, children are equipped to with powerful tools to navigate their world efficiently.  This presentation will illuminate new findings from science and academia and share important information for optimizing each child’s natural developmental potential. Learn ways to prepare young minds to thrive in a changing world.

  • Tato prezentace osvětlí nové vědecké poznatky pro správný rozvoj dětského potenciálu.

MUDr. Zuzana Ludvíková

Zuzana-Ludvikova

lékařka, absolventka LF UPOL všeobecné lékařství, zakladatelka projektu Ostrov objevů – univerzita pro batolata, zakladatelka CAPARD, členka Mensy ČR,

podílela se jako přednášející v projektu NTC www.ostrovobjevu.cz

logo-ostrov-objevu1

9:15 – 9:45 Vychovávejme své dítě aktivně, věnujme mu přítomný okamžik

Co se děje v dětském mozku při přijímání informací, jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním příjmem informací?  Proč nyní u dětí dochází k výraznému zhoršení rozvoje motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, vývoje řeči a sluchového vnímáni? Jaké stimuly je třeba volit v raném věku v těchto oblastech, abychom dítěti vytvořili podmínky být šťastným a úspěšným?