MUDr. Zuzana Ludvíková

Zuzana-Ludvikova

lékařka, absolventka LF UPOL všeobecné lékařství, zakladatelka projektu Ostrov objevů – univerzita pro batolata, zakladatelka CAPARD, členka Mensy ČR,

podílela se jako přednášející v projektu NTC www.ostrovobjevu.cz

logo-ostrov-objevu1

9:15 – 9:45 Vychovávejme své dítě aktivně, věnujme mu přítomný okamžik

Co se děje v dětském mozku při přijímání informací, jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním příjmem informací?  Proč nyní u dětí dochází k výraznému zhoršení rozvoje motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, vývoje řeči a sluchového vnímáni? Jaké stimuly je třeba volit v raném věku v těchto oblastech, abychom dítěti vytvořili podmínky být šťastným a úspěšným?