Mgr. Eva Katrušáková

Mgr. Eva Katrušáková

EVA KATRUŠÁKOVÁ se po ukončení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  v oboru angličtina – čeština řadu let věnovala výuce anglického jazyka na gymnáziu, pracovala rovněž jako tlumočnice a překladatelka. Koncem 90. let založila soukromou školu cizích jazyků, která dodnes dává možnost vzdělávat se v osmi cizích jazycích. V roce 2006 založila obecně prospěšnou společnost  Celé Česko čte dětem, která úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň je dnes v naší zemi největší kampaní na podporu emočního zdraví dětí.

www.celeceskoctedetem.cz

Výstřižek

 

14:30 – 15:00 Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině

Proč je základem moudré výchovy v rodině společné sdílení času a prostoru, například prostřednictvím četby? Přednáška zakladatelky a ředitelky Celé Česko čte dětem Evy Katrušákové bude zasvěcena blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu médií na duši mladého člověka.