Bc. Marcela Mikešová

Bc. Marcela Mikešová

profilovka Marcela Mikešová

lektorka dětských masáží a multismyslových kurzů pro děti od 1
do 3 let, učitelka v mateřské škole, členka organizace CAPARD a Jak jinak.

www.mojeoblaka.cz
www.jakjinak.cz

16:20 – 16:50 Význam doteku a masáží u dětí do věku 9 let

Je důležité podporovat hmatovou stimulaci u dětí, neboť hmat je po
narození nejvíce rozvinutým smysl. Stimulace hmatu lidským dotekem
má krom fyziologickcýh i značné psychologické účinky. Jaký mají
dětské masáže přínos? Jaké jsou varianty dětských masáží a
jak mohou dětem pomoci?