DĚTI JSOU MÁLO VENKU, MYSLÍ SI ČEŠTÍ RODIČE

DĚTI JSOU MÁLO VENKU, MYSLÍ SI ČEŠTÍ RODIČE

POPRVÉ BYL V ČESKÉ REPUBLICE USKUTEČNĚN REPREZENTATIVNÍ VÝZKUM,
KTERÝ ZKOUMÁ, JAK DĚTI VE VĚKU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRÁVÍ
SVŮJ ČAS VENKU A CO SI O TOM MYSLÍ JEJICH RODIČE.

Rozsáhlý výzkum „České děti venku“ provedený na
REPREZENTATIVNÍM VZORKU 1 515 ČESKÝCH DĚTÍ A STEJNÉM POČTU JEJICH
RODIČŮ realizovala Nadace Proměny Karla Komárka. Toto šetření
jako první svého druhu v České republice ukazuje, že typický
český školák tráví venku VE VŠEDNÍ DEN V PRŮMĚRU 1 HODINU A 41
MINUT A O VÍKENDOVÝCH DNECH V PRŮMĚRU 2 HODINY A 49 MINUT. Dohromady
průměrné dítě stráví venku kolem 14 hodin týdně.

„Tento výsledek může mnoho lidí příjemně překvapit. Je ale
důležité, že mezi dětmi jsou v této oblasti velké rozdíly a
hodně dětí dnes dává před pobytem venku přednost televizním a
počítačovým obrazovkám,“ říká koordinátorka výzkumu Dagmar
Loubalová z Nadace Proměny Karla Komárka. ZATÍMCO 11 % DĚTÍ
TRÁVÍ NĚKDE VENKU MÉNĚ NEŽ 4 HODINY TÝDNĚ, 10 % DĚTÍ JE VENKU
VÍCE NEŽ 26 HODIN TÝDNĚ. Celých 50 % dětí se ve zkoumaném týdnu
nedostalo do přírody.

Výzkum také zjišťoval, v jakém venkovním prostředí se děti – v
rámci školních i mimoškolních aktivit – zdržují. Nejčastěji
děti pobývají na zahradě nebo na dvorku (v průměru 4:31 týdně),
dále na ulici (v průměru 3:31 týdně) a na hřišti (v průměru
2:57 týdně). Nejméně času naopak tráví v přírodě (v průměru
2:03 týdně) a v parku (1:02 týdně). V ZELENI TEDY V PRŮMĚRU
TRÁVÍ JEN NĚCO MÁLO PŘES POLOVINU VŠEHO ČASU, KTERÝ JSOU VENKU.

Ceske deti venku_4

Koordinátorka výzkumu Dagmar Loubalová k tomu dodává: „Z
odpovědí dětských účastníků výzkumu jsme zjistili, že můžeme
rozlišit dva základní způsoby, jak české děti chodí ven.
Starší děti z rodin s nižším vzděláním, které tráví více
času u obrazovek telefonů, počítačů a televizí, pobývají ve
všední dny výrazně více času na ulici. Jejich protikladem jsou
děti, které jsou během všedních dnů venku méně, zejména na
ulici, ale je pro ně charakteristické trávit výrazně více času v
přírodě a další zeleni během víkendů. Častěji se s tímto
způsobem pobývání venku setkáme mezi mladšími dětmi z rodin s
vyšším vzděláním, které tráví méně času u obrazovek.“

Přestože mezi českými dětmi existují velké rozdíly, VĚTŠINA
RODIČŮ SE SHODNE NA TOM, ŽE DĚTI JSOU VENKU MÁLO. Celých 81 % z
nich se domnívá, že děti potřebují být venku každý den, stejně
tolik jich pak považuje nedostatek kontaktu s přírodou u dnešních
dětí za velký problém a souhlasí s tím, že se tento problém
týká také dospělých.

Rodiče si zároveň myslí, že děti tráví příliš mnoho času u
elektronických médií a považují je za největší překážku,
která dětem brání být více venku. NA INTERNETU, SLEDOVÁNÍM
TELEVIZE NEBO DVD, HRANÍM POČÍTAČOVÝCH HER A POSLECHEM HUDBY totiž
DĚTI VE VŠEDNÍ DEN PRŮMĚRNĚ STRÁVÍ 4 HODINY A 14 MINUT, což je
o více než dvě a půl hodiny více, než kolik času pobývají ve
všední dny venku.

Výzkum také přináší odpověď na otázku, jaké možnosti trávit
čas venku dává dětem školní docházka. Z odpovědí dětí a
jejich rodičů vyplývá, že BĚHEM VÝUKY SE VE ZKOUMANÉM TÝDNU
DOSTALA VEN JEN MENŠINA DĚTÍ (NEJČASTĚJI SE JEDNALO O HŘIŠTĚ, V
8 % PŘÍPADŮ). JEN O NĚCO MÁLO LEPŠÍ BYLA SITUACE O
PŘESTÁVKÁCH. Přestože většina českých škol má na svém
pozemku nebo v těsné blízkosti sportoviště, hřiště, zeleň nebo
park, málokterá toho využívá. Dvě třetiny českých rodičů se
přitom domnívají, že by školy měly do svého venkovního
prostředí více investovat. Ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka
Jitka Přerovská k tomu říká: „Právě na potenciál venkovního
prostředí škol dlouhodobě upozorňujeme naším programem Zahrada
hrou. Zaměřujeme se na školní zahrady a snažíme se ukázat, jak
mnohostranně se dají využít – nejenom že jsou pro děti
příležitostí, jak být více venku, v pohybu a v kontaktu s
přírodě blízkým prostředím, ale mohou také obohatit výuku a
podporovat všestranný rozvoj dětí, jejich zdraví a kreativitu.“

Prostřednictvím programu Zahrada hrou podporuje Nadace Proměny Karla
Komárka proměny českých školních zahrad. Od roku 2010 vzniklo 7
nových zahrad a právě probíhá další grantová výzva, ve které
může příspěvek na novou zahradu získat dalších 5 škol.

Na výzkumu „České děti venku“ Nadace Proměny Karla Komárka se
podílela také výzkumná agentura Median.

Nadace Proměny Karla Komárka je partnerem CAPARDu.