CAPARD

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD)

Sdružuje odbornou i laickou veřejnost za účelem šíření dostupných vědeckých informací v oblasti správného fyziologického vývoje dětí (dětského mozku). Podílíme se na rozvoji různorodých aktivit vedoucích k povzbuzování a podpoře plného rozvoje vrozeného dětského potenciálu.

Naše mise

Chceme podporovat, povzbuzovat a aktivně rozvíjet děti pro dosažení jejich plného vrozeného potenciálu.

 

Projekty

Připravujeme a podílíme se na řadě projektů - publikujeme odborné články a analýzy, pořádáme semináře a workshopy, a každoročně pořádáme konferenci o rozvoji dětí.

 

Členství

Máte-li zájem být u toho, jste vítáni. Členství CAPARD je otevřeno jak fyzickým, tak i právnickým osobám, které daná problematika zajímá, a chtějí být v této dynamické oblasti aktivní. V případě zájmu přejděte na stránku asociace & členství .

Záštita HMP-border

Náš tým:

MUDr. Zuzana Ludvíková (Ostrov objevů):

MUDr. Zuzana Ludvíková (Ostrov objevů):

„Jako lékařka, maminka dvou malých dětí a spoluzakladatelka projektu Ostrov objevů, považuji jakoukoli snahu o podporu a propagaci rozvoje nejmenších dětí v České republice za velmi potřebnou. Proto velmi vítám a podporuji aktivity CAPARD.“

Ing. Martin Chalupský (FasTracKids):

Ing. Martin Chalupský (FasTracKids):

„My ve FasTracKids věříme, že lidský život lze nejvíce ovlivnit v předškolním věku, kdy dětský mozek pracuje na plné obrátky. Všeobecný rozvoj dětí a jejich nadání je pro nás posláním. Proto velmi vítám a podporuji aktivity CAPARD.“

Mgr. Ivana Vlková (Předškolní přípravka):

Mgr. Ivana Vlková (Předškolní přípravka):

„Ve své soukromé speciálně pedagogické praxi – predskolnipripravka.cz se věnuji lehkým mozkovým dysfunkcím, specifickým poruchám učení a jejich prevenci v předškolním věku. Vím, jak důležité je podnětné prostředí a stimulace percepčně motorických a kognitivních dovedností a schopností již v raném věku dítěte a proto podporuji aktivity CAPARD.“

Jolana Baroušová

Jolana Baroušová

(koordinátorka pobočky CAPARD v Brně): „Jsem maminkou malé dcerky a rozvojové a vzdělávací aktvity, které jí mohu nabídnout a představit, mě velmi zajímají.
Myšlenka asociace CAPARD mě velmi oslovila a vím, že právě její mise a aktivity jsou zdrojem cenných informací a zkušenností v oblasti rozvoje dětského potenciálu.
Rozhodla jsem se aktivně do CAPARD činností zapojit, abych tak mohla šířit jejich poslání dalším maminkám.“

Ing. Miriam Janyšková, MBA

Ing. Miriam Janyšková, MBA

(maminka Matyáše a zakladatelka nadačního fondu Qiido) : „Již od narození můžeme u dětí pozorovat talent na jim specifickou oblast. Uvědomělí rodiče tento talent včas odhalí a dítě v něm nadále podporují. CAPARD je jim na této cestě partnerem. Jako maminka i zakladatelka nadačního fondu Qiido proto vím, že aktivní podpora pomůže dětem dosáhnout jejich plného vrozeného potenciálu. A to byste koukali, jak by naše země vypadala, kdyby uvědomělým rodičem byl každý z nás. Přidáte se?“

Zuzana Trsová

Zuzana Trsová

(Projektový manažer, majitel): „Nyní jsem mámou na plný úvazek a jelikož vím, že toto povolání je často pěkná fuška, podílela jsem se na založení společnosti MomsCare s.r.o. Hlavní naší myšlenkou je spokojená máma = spokojené dítě = šťastná rodina. V dnešní době jsme zahlceny informacemi ať pravdivými či nikoliv a mnoho z nás se v nich ztrácí až tak, že nakonec nevíme, co a jak dělat správně. Proto jsem velmi ráda, že mohu být součástí projektu CAPARD, který poukazuje na důležité fakta ve vývoji dětí a našeho přístupu k nim. Přestaňme dělat, že jsme dokonalé matky a nebojte se vzdělávat v oblasti vývoje děti.“

MUDr., Bc. Jana Vymětalová

MUDr., Bc. Jana Vymětalová

(koordinátorka pobočky CAPARD v Plzni): „Jsem lékařka a matka mimořádně nadaného syna, členka nadačního fondu Qiido. Díky osobní, ale i profesní zkušenosti vnímám předškolní období dítěte jako klíčové pro rozvoj intelektu i kvalitního motorického základu při správném vedení a dostatečném množství podnětů, zdravých stravovacích návyků nevyjímaje. Velmi oceňuji existenci a aktivity CAPARD, a proto jsem se rozhodla stát se členkou této asociace a aktivně podpořit její činnost v Plzeňském kraji.“

Ricky Goodman

Ricky Goodman

(EQCEE, Tarsago Česká republika s.r.o): „At EQCEE we know that emotional intelligence makes a difference to the life’s that we lead as individuals, as teams, as companies and as families.

Becoming aware of our own emotions helps us become aware of others emotions and leads us to better decisions helping us live with intention.We strongly believe that this journeys starts when we are children.
I support CAPARD“

Gabriela Tamchynová

Gabriela Tamchynová

(HR Director at Economia): „Principy CAPARD mě oslovují hlavně proto, že u dětí všechno začíná. Pracuji s dospělými, co více si přát než podněty, kreativitu a zdravý přístup k životu právě pro budoucí generace. CAPARD je šance a příležitost!“

Zuzana Karolína Černá

Zuzana Karolína Černá

(koordinátorka pobočky CAPARD v Plzeni): „Děti mají obrovský potenciál, vítám a oceňuji aktivity Capard, které by se měly stát běžnou součástí přístupu, výchovy, „práce“ s dětmi v rodinách i ve školách.

MUDr. Martina Novotná M.D.

MUDr. Martina Novotná M.D.

(Research Fellow – Neuroepidemiology of Multiple Sclerosis ve společnosti Mayo Clinic Neurology): „Schopnost porozumět dítěti a včas mu ukázat cestu v případě oslabeného vývoje ovlivní celý jeho další život a je tou nejlepší investicí. Rodina, ve které dítě vyrůstá, je pro stimulaci rozvoje vrozených schopností dítěte a jeho osobnosti stěžejní. CAPARD sdružuje informace o možnostech podpory optimálního využití vrozeného potenciálu respektujícího zákonitosti psychomotorického vývoje a proto jeho aktivity plně podporuji.“

Mgr. Bc. Ivana Procházková

Mgr. Bc. Ivana Procházková

(lektorka emoční inteligence dětí do 3 let, majitelka Montessori jeslí, speciální pedagog, spoluautorka knihy S láskou i rozumem): „Aktivity CAPARD me oslovily nejen z mých profesních důvodů (stále si myslím, že odborné veřejnosti, věnující se problematice dětí do 3 let v souladu s nejnovějšími výzkumy, je stále pomálu), ale také z důvodů osobních jako matku 2 dětí. Mnohé informace existují již léta, přesto není snadné je dostat do širšího povědomí lidí. CAPARD má za jeden z cílů právě osvětu a od toho zbývá už jen krůček ke změně pohledu na tak úžasný věk jakým je ten batolecí. Proto jsou mi aktivity CAPARD velmi sympatické a jsem ráda její součástí.“

Jana Vašáková

Jana Vašáková

(Šéfredaktorka časopisu F.O.O.D.,autorka knih (Míny a Týny Pohádková kuchařka, Velký dietní plán I. a II., Jezte česky, Rok v naší kuchyni, Od pondělí do pátku). Výživová poradkyně se specializací na výživu během těhotenství, kojení a dětskou výživu) : „Dětský mozek je velmi citlivý nástroj, jež se formuje až do 6ti let věku dítěte. Na jeho správný rozvoj má vliv mnoho faktorů, velkou roli také hraje výživa. Pestrý a nutričně výživný jídelníček může ovlivnit i to, jak se dítě bude ve škole soustředit a jaké vědomosti si z ní domů odnese. Čím dříve se jako rodiče budeme zajímat o to, co naše děti jedí a sami jim půjdeme příkladem, tím to budou mít v životě mnohem jednodušší. Proto podporuji aktivity CAPARD.“

PaedDr. Dana Kutálková

PaedDr. Dana Kutálková

(Již 30 let pracuje jako klinická logopedka.Specializuje se zejména na prevenci poruch řeči a na péči o děti s dysfázií. Je autorkou několika publikací – Prevence poruch řeči dosáhla pěti vydání a řady odborných materiálů, vedla Logopedickou společnost Miloše Sováka.) : „Vývoj dětské řeči je vlivem současného způsobu života a explozivního rozvoje  techniky  vystaven řadě okolností, které mají za následek klesající  kvalitu řečových dovedností a  stoupající množství poruch komunikačních dovedností  v předškolním  věku. Nelze  přehlédnout  ani  stoupající počet  vývojových poruch  řeči, zejména  dysfázii.  Přitom  nejméně  polovině problémů by se  dalo poměrně snadno předejít.  Mezi  hlavní příčiny totiž patří nedostatek pohybu, omezený rozvoj smyslového vnímání, nadbytek organizovaných aktivit na úkor spontánní hry, tlak na výkon a zejména nápadný úbytek přirozeného dialogu. Proto projektu CAPARD vyjadřuji podporu.“

MUDr Věra Kleplová

MUDr Věra Kleplová

(pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství UK Praha, lékař oboru Rehabilitace a fyzikální lékařství, autorka originální reflexní techniky Bodová cvičební metoda MUDr Kleplové, trenérka.) : „Období od narození do roku života je pro dítě velkou školou s intenzivní výukou. Dítě se vyvíjí pohybově a v souladu s tím i psychicky a sociálně. Vynechání některé z fází znamená nesoulad ve vývoji ve všech směrech. Pohyb považuji za jednu ze základních složek vývoje dítěte, se kterou souvisí  všechny další dovednosti a znalosti. Díky  našim  profesorům  a docentům z  doby  mých studií – Lesný, Vlach, Třesohlavá, Matějček, jsem byla připravena  i na práci s dětmi  s Dys- problémy. Zapomíná se na ně. Doufám, že činností CAPARDu se tyto práce znovu připomenou a budou se i dále rozvíjet v prostředí, které máte v názvu Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí.“

Veronika Třasáková

Veronika Třasáková

(Minya – online marketing, mediální partner CAPARD): „Původním vzděláním jsem speciální pedagog a ačkoliv jsem se nakonec vydala jiným profesním směrem, o tuto oblast se stále velmi zajímám. S dvouletým synem je ten zájem ještě aktivnější, stále hledám, jak pro jeho rozvoj udělat maximum. CAPARD je cesta, která mne baví“

Jitka Skalická

Jitka Skalická

(patronka ankety o nejoblíbenější značky pro malé děti Česká máma): „Jako každá česká máma přemýšlím o tom, jak svým dětem dát to nejlepší. A neznamená to stovky hraček a zbytečností. Pro mne má smysl investovat do aktivit, které dítěti přinášejí nové zážitky, impulsy, zajímavé situace a zajímavé poznávání, které je všestranně rozvíjí, umožňují jim růst. CAPARD pro mne představuje cestu, jak se o rozvíjení dětí od ranného věku dozvědět co nejvíc a dát se tím správným směrem včas.“

Veronika Fílová

Veronika Fílová

(ředitelka centra, školky a jeslí PlayWisely): „Již řadu let se lektoři programu PlayWisely snaží přesvědčit rodiče o zásadním významu podpory optimálního využití vrozeného rozumového, pohybového a smyslového potenciálu přeškolních dětí. CAPARD přináší řadu informací o způsobech a možnostech podpory přirozeného rozvoje dětí, a proto jeho aktivity podporujeme a vítáme.“

Ing. Eva Prokešová

Ing. Eva Prokešová

(Absolventka Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE, místopředsedkyně České astrologické asociace)

Konference

0001

Konference CAPARD 2017 v Praze

Informovaný rodič - spokojené dítě.

Konference je určena nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost se zájmem o danou problematiku. Pořadatelem konference je CAPARD.

Dne 27. května 2017 proběhla v aule pedagogické fakulty (Magdalény Rettigové 4, Praha 1)
konference na téma: Informovaný rodič - spokojené dítě.

Fakta o minulé konferenci

Pozvánka

Program

 

Partneři

 predskolniPripravka  logo-ostrov-objevu1  FasTracKids centrum rozvoje
 milan  logo Esprico  pražský patriot
d dfg logo TOYPEX
Výstřižek edfgh portal
unnamed unnamed  logo_velké

Konference CAPARD 2016 v Praze

Konference CAPARD 2016 v Brně

Konference CAPARD 2015

 

Certifikace

0001 (1)

Pokud máte zájem o certifikaci vašeho výrobku, produktu, hračky nebo služby neváhejte nás kontaktovat.

 

certif_capard_thumbnail

Vaše jméno nebo název firmy (vyžadováno)

Vaše adresa (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (volitelné)

Název výrobku, pro který požadujete certifikaci

Základní popis výrobku /služby pro koho a na co je určen/určena

Certifikované výrobky

Číslo certifikátu Firma Výrobek Ikonky
11/2016 POD LISTEM - DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRAČKY Bludiště zrak, hmat, jemná motorika, myšlení
12/2016 GRIMM’S Dřevěná duha zrak, hmat, hrubá motorika, kreativita, sociální dovednosti
13/2016 ŽÍŽALICE Dřevěná hrací deska zrak, hmat, jemná motorika, myšlení, kreativita, sociální dovednosti
14/2016 POD LISTEM - DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRAČKY Zdvojené tvary zrak, hmat, jemná motorika, myšlení, kreativita
15/2016 POD LISTEM - DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRAČKY Sudoku zrak, hmat, jemná motorika, myšlení
16/2016 ESCHOVKA Prostor pro sdílení materiálů zrak, jemná motorika, kreativita, edukace rodičů
17/2016 TOYPEX Oblo zrak, hmat, jemná motorika, myšlení, kreativita
18/2016 ALIGAMES Povídačky zrak, sluch, myšlení, kreativita, řeč, sociální dovednosti, emoční inteligence
19/2016 ŽÍŽALICE Povídej žížalo zrak, sluch, hmat, jemná motorika, myšlení, kreativita, řeč, sociální dovednosti, emoční inteligence

 

Akreditace

0001

Daná organizace splňuje tyto podmínky:

 

Vytváří optimální podmínky pro rozvoj dětí

Rozvíjí vrozený dětský potenciál

Respektuje osobnost dítěte a individuálně přistupuje ke každému

Poskytuje dostatečně kvalifikovaný personál

Vzdělává  a aktivně zapojuje rodiče

Pracuje v souladu s myšlenkami CAPARD a propaguje je

Členství

Členství & Stanovy

Máte-li zájem být u toho, jste vítáni. Členství CAPARD je otevřeno jak fyzickým, tak i právnickým osobám, které daná problematika zajímá, a chtějí být v této dynamické oblasti aktivní. V případě zájmu o členství v CAPARDu, prosím, vyplňte přihlášku níže. Celé znění stanov pak naleznete v přiloženém odkazu.

Stanovy CAPARD.pdf (54,4 kB)

Výhody členů Asociace CAPARD 2015.pdf

Členský příspěvek

Členský příspěvek je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku. Nově přijatý člen je povinen zaplatit příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán do seznamu členů asociace. Příspěvek je roční a člen asociace ho hradí na účet asociace s uvedením variabilního symbolu – evidenční číslo člena CAPARD, které je mu přiděleno. Příspěvky není možné hradit hotově.

Pro rok 2015 schválil výkonný výbor CAPARD, konaný 10. října 2014, řádné členské příspěvky v následující výši:Číslo účtu pro placení členských příspěvků je 4200539287/6800, vedený u Sberbank. Variabilní symbol Vám zašleme po odeslání přihlášky.

Fyzická osoba (nepodnikatel) 500,-Kč
Fyzická osoba (podnikatel - IČ) 3 000,-Kč
Právnická osoba (společnost - IČ) dle rozsahu partnerské spolupráce

Přihláška

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Název společnosti

Žádám o členství jako:

 fyzická osoba (nepodnikatel) - 500 Kč fyzická osoba (podnikatel - IČ) - 3 000 Kč právnická osoba/organizace (IČ) - dle rozsahu spolupráce

Partneři

0001 (2)

Zaujala Vás naše činnost a chtěli byste se zapojit a podpořit dobrou věc?

Rádi se s Vámi setkáme a probereme podmínky příjemné pro obě strany.

 

Možnosti podpory:

Finanční dary
Dobrovolnictví
Sponzoring
Umístění aktivního odkazu na svůj web
Umístění aktivního odkazu na svůj Facebook

Děkujeme všem, kdo nás podporují

FasTracKids centrum rozvoje logo-ostrov-objevu1 predskolniPripravka
big-logo momscare milan

Pobočky

Brno

Brno

 

Naše dceřiná pobočka v Brně brno.capard.cz/
S vašimi příspěvky, prosbami ohledně Brna se prosím obracejte na Jolanu Baroušovou a Ivanu Procházkovou.

Výstřižek

Plzeň

Plzeň

VýstřižekVýstřižek
S vašimi příspěvky, prosbami ohledně Plzně se prosím obracejte na MUDr., Bc. Janu Vymětalovou a Zuzanu Karolínu Černou.

 

 

Uložit

Uložit

Kontakt

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

CAPARD - Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí
Těšnov 1744/15, Nové Město, 110 00  Praha 1, email info@capard.cz
číslo účtu 4200539287/6800, vedený u Sberbank

 

Zakládajícími členy CAPARD jsou:

Ing. Martin Chalupský – FasTracKids

Ing. Martin Chalupský – FasTracKids

tel: 724 752 702

mail: martin.chalupsky220px-At_sign.svgcapard.cz

web: www.FasTracKids.cz

Mgr. Ivana Vlková – Předškolní přípravka

Mgr. Ivana Vlková – Předškolní přípravka

tel: 607 944 491

mail: vlkovaivana220px-At_sign.svggmail.com

web: www.predskolnipripravka.cz

MUDr. Zuzana Ludvíková – Ostrov objevů

MUDr. Zuzana Ludvíková – Ostrov objevů

tel: 724 909 540

mail: zuzana.ludvikova220px-At_sign.svgcapard.cz

web: www.ostrovobjevu.cz

Map