Mgr. Ivana Vlková

Mgr. Ivana Vlková

931245_598894050123009_508637765_n

speciální pedagog (logoped, etoped),

absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

majitelka soukromé speciálně pedagogické praxe,

autor stimulačního projektu „Předškolní přípravka“,

zakladatelka CAPARD

www.předškolnípřípravka.cz

9:15 – 9:45 Vychovávejme své dítě aktivně, věnujme mu přítomný okamžik

Co se děje v dětském mozku při přijímání informací, jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním příjmem informací?  Proč nyní u dětí dochází k výraznému zhoršení rozvoje motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, vývoje řeči a sluchového vnímáni? Jaké stimuly je třeba volit v raném věku v těchto oblastech, abychom dítěti vytvořili podmínky být šťastným a úspěšným?