Mgr. Lucie Konigová

Mgr. Lucie Konigová

Lucie Königová je autorka knihy (NE)GRAMOTNÝ RODIČ – Jak neselhat jak rodič. Je koučem, mentorkou, mámou 17 leté Belindy a 14 letého Olivera a zároveň zakladatelkou virtuální rodičovské univerzity. Ve svých produktech a projektech předává koncentrovaně to nejdůležitější, co by mě znát každý rodič. Předává osobní zkušenosti, nejen z role rodiče, ale především z koučinkového křesla, kde denně řeší převážně následky přístupu rodičů v dětství, které se v dospělosti velmi negativně dospělým klientům projevují. Hlavní vize, myšlenka a cíl Lucie, je šířit osvětu, prevenci a vzdělávat dospělé, jak začít nejdřív každý sám sebe, jak budovat své partnerství, jak vytváře rodinné hnízdo a jak tím maximálně rozvíjet potenciál každého člena i celé rodiny. Děti zrcadlí své rodiče, tudíž začít je potřeba u dospělých.

http://negramotnyrodic.lucie-konigova.cz/

logo Lucie Konigova

14:00 – 14:30 (Ne)gramotný rodič – Jak uspět jako rodič.
Rozvoj potenciálu dítěte začíná rozvojem potenciálu rodiče. Začít je potřeba u sebe

Jak uspět jako rodič? Jak začít u sebe, abychom předali dětem to nejlepší? Základní principy rozvoje potenciálu dětí, začínají využívání principů gramotného rodiče? 5 hlavních principů gramotného rodiče, a jaký mají vliv na děti. Jaké jsou hlavní rodičovské omyly, které rodiče nevědomě blokují rozvíjet dětský potenciál? Jak se zbavit těchto omylů a stát se pro své děti tím nejlepším rodičem a průvodcem do života? Děti jen zrcadlí dospělé, začít je potřeba u sebe.