Děti potřebují pohyb. Začít s ním můžete už s miminkem doma v obýváku

Děti potřebují pohyb. Začít s ním můžete už s miminkem doma v obýváku

Chcete, aby vaše dítě milovalo pohyb a dobře prospívalo? Nejjednodušším způsobem je začít s ním cvičit již od miminka. V prvních měsících samozřejmě ještě nejde o žádnou gymnastiku, ale dáte dítěti dobrý základ.
Tunel je skvělý k podpoření pohybové aktivity dětí.

Kdy je vhodné začít s dítětem cvičit, jsme se zeptali doktorky Věry Kleplové, odbornice na pohybový rozvoj nejmenších dětí a předškoláků.

„Od příchodu z porodnice. Zdá se to brzy? Není. Zděšení nad touto odpovědí vyvolává tradiční pojetí „cvičení“, které je většinou míněno jako hýbání všemi částmi těla. Já vnímám cvičení s dětmi jako příjemně strávené chvíle rodičů s dětmi, ve kterých využíváme všech možností, které dětské tělo má (především zrak, sluch, vnímání pocitů na kůži), k rozvíjení schopností dítěte,“ vysvětluje uznávaná odbornice a autorka mnoha knih zaměřených na rozvoj pohybu a šikovnosti těch nejmenších.

Správné držení těla (osy těla)

„Osa těla je pomyslná čára spojující střed osy obličeje a těla, při vadném držení se osa obličeje odchyluje do strany,“ popisuje doktorka Kleplová. Ke srovnání osy těla je podle ní nejlepším nástrojem právě cvičení.

„Podsuneme dlaně pod paže dítěte, prsty pod hlavičku, držíme ji ve střední ose. Hledáme kontakt s očima dítěte, mluvíme na něj. Zpíváme, nebo jenom intonujeme. Po chvíli lehce nakloníme hlavičku ke straně a opět hledáme oční kontakt, to znamená, že se také musíme naklonit do směru obličeje dítěte. Opět chvíli v této poloze vydržíme, vracíme se zpět do střední polohy, výdrž a pak lehce přetočíme na druhou stranu. Vždy tam ponecháváme zastavení ve střední poloze,“ zdůrazňuje lékařka.

Kontakt očima se podle ní při cvičení postupně prodlužuje, hlava má větší možnost pohybu. Když dosáhne věku šesti týdnů, dokáže miminko ležet na zádech s hlavou rovně. Sleduje, co říkáte, a rty v určité míře napodobují slabiky, které vyslovujete. Zde je podle doktorky Kleplové základ logopedie, a namísto pitvoření a šišlání je proto lepší dítěti říkat sice něžná slůvka, ovšem normálním hlasem s řádnou výslovností.

Dalším doporučeným cvikem je hlazení hřbetní strany ruky. „Novorozenec a kojenec má zprvu prsty sevřené v pěst a palec uvnitř. Postupem vývoje se palec dostává zevně, prstíky se rozvírají. Jestliže hladíme hřbetní stranu ruky, reflexně napomáháme rozvíjení prstů,“ radí rodičům lékařka.

Bodová cvičební metoda
Bodová cvičební metoda MUDr Kleplové® je reflexní technika, která vznikla před přibližně čtyřiceti lety. Jejím principem je najít vhodný bod, ze kterého je možné ovlivnit správnou svalovou souhru. Musí tomu předcházet pečlivý rozbor kvality vývoje pohybu.
Dítě leží tak, jak je zvyklé. Neuvádí se do zvláštních poloh. Matka s dítětem „ cvičí“ tím způsobem, že se dotkne přesně určeného bodu, chvíli čeká, až začne určitý pohyb, který matka následuje. Nikdy nesmí sama pohyb provádět. Na příklad: dotykem na patách dítě skrčí nožky, pohyb se přenáší na tělíčko, paže se dotknou kolen, hlava se přikloní k tělu. Cvičí se z přirozené polohy dítěte, může být oblečené. Vždy se s dítětem bavíme. Je to příjemná hra pro oba.
Pohyb je nejlépe viditelný u kojenců. U starších dětí a dospělých koordinace práce svalů probíhá také, ale není tak viditelná. Větší dítě, nebo dospělý má pocit uvolnění.
Pasení koníků
Poloha na břiše je od prvních dnů velmi důležitá. Ne každé dítě je v ní zpočátku spokojené, protože musí vyvíjet vlastní úsilí a namáhat svaly, ale ani to by nemělo rodiče odradit od pravidelného pasení koníčků. Ideální je snažit se přitom dítě nějak zabavit – vlastním obličejem nebo hračkou, svaly se postupně posílí a dítě si zvykne.„Dítě má pěstičky přibližně v úrovni ramen, předloktí položené na podložce, hlavu k jedné straně. Pohybem nožek na podložce dokáže přenášet váhu z jedné strany na druhou, a tím dopomáhá malému posunu paže vpřed s mírným rozevřením prstíků a snahou o přetočení hlavy. Zde je základ toho, o čem se hovoří v předškolním věku, tzv. velké a malé pohyby, zkřížená koordinace,“ objasňuje doktorka Kleplová. Pomoci samozřejmě můžou i rodiče vhodným pohybem doprovázeným mluvením.„Opřeme se tak, aby náš trup byl mírně zvýšený, položíme si dítě bříškem na hrudník s hlavičkou na stranu. Dítě zapojením svalů na pažích a trupu trénuje budoucí plazení. Ve snaze o přetočení hlavičky trénuje zase vzpřímení hlavy. Teplo našeho těla, jeho vůně, rytmus tepu srdce a pravidelný dech vede k pohodě, nácviku rytmu, který je v budoucnu nutný pro lezení, chůzi, řeč, čtení, psaní. S dítětem mluvíme zřetelně. Rezonance hrudníkem se přenáší na dítě. Po nějaké době položíme dítě hlavičkou na druhou stranu,“ radí autorka publikace Našemu sluníčku – Buď fit od narození po školu, ve které najdete další vhodné cviky.


Pozor na asymetrii

Podle doktorky Kleplové by zdravé dítě nemělo mít problém provádět popsané cviky, protože se jedná o přirozené pohyby. A radí, aby rodiče sledovali, jestli novorozenec nepokládá hlavu stále na jednu stranu, což se může projevovat již od tří týdnů. To může být základ asymetrického vývoje. Otáčení hlavičky stále na jednu stranu rodiče často mylně připisují tomu, že dítě něco zajímavého sleduje.

„Není tomu tak. V celém těle dítěte se postupně stále utvrzuje nesouhra v posloupnosti (plynulosti) zapojování svalů. Nejhorší na tom je to, že mozek si tuto asymetrii začíná fixovat a přenáší ji do dalších vývojových fází. Dítě se přetáčí více na jednu stranu, plazí jednou rukou, nebo oběma současně bez zapojení nohou, nebo neplazí vůbec. Neleze, nemá stabilitu v kleku na jedné noze, špatně chodí a většinou pak přibývají i problémy ve škole jako dyslexie, dysgrafie a špatná mluva,“ varuje před možnými následky zpočátku nevinně vypadající asymetrie lékařka.

Mezi další varovné signály podle ní patří i to, že miminko nerado leží na bříšku. To může být opět způsobené nesprávným zapojováním svalových řetězců. „Většinou to začíná tím, že nožky nejsou stejnoměrně rozevřené v kyčlích. V pozici na zádech to nevadí, ale na bříšku se koleno jedné nohy více opírá o podložku, tím zvedá zadeček na jedné straně a důsledkem je „ padání“ na rameno na protilehlé straně. Jakmile se srovná osa těla, děti rády přijímají polohu na břiše,“ nabádá rodiče Kleplová a připomíná i důležitost očního kontaktu.

Domácí cvičení

A jak můžete ještě s miminkem doma cvičit? Možností je podle doktorky Kleplové mnoho. Zpočátku je to třeba plazení za hračkou – předpokladem je ale koberec, na podlaze či dlaždičkách dítěti podkluzují kolena. Podle odbornice je to podobné, jako se pokoušet plazit po ledě. Mnoho dětí se proto plazí špatně, nebo tuto vývojovou fázi zcela vynechává.Dále můžete s dítětem s přibývajícím věkem a schopnostmi válet sudy, lézt po čtyřech jako pejsek, protahovat se jako kočička, předávat si nebo přehazovat míček. Malé děti také milují organizování předmětů – dejte jim proto třeba krabici nebo hrnec a nejrůznější předměty, které může dítě nandavat a vyndavat a společně je budete pojmenovávat.Cvičit bychom s dětmi měli co nejčastěji a co nejdéle. „Vždycky radím využít nálady a příležitosti. Nikdy si neurčovat přesný čas. V daný den v tolik a tolik hodin musím. To nikdy nefunguje. Nutit dítě přes jeho odpor nepřináší výsledky. Od rodičů to žádá velkou představivost a vynalézavost. Dítě nefunguje na zmáčknutí knoflíku jako tablet,“ říká lékařka, která minulý týden vystoupila na konferenci CAPARD (Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí).Rodičům doporučuje kromě cvičení doma chodit s kojenci i staršími dětmi plavat. Vhodné cvičební metody nabízejí také cvičitelky v Sokolu nebo na všeobecně pohybově zaměřených kroužcích, např. v mateřských centrech nebo ve speciálních dětských tělocvičnách. Nejmenší děti není vhodné jednostranně zatěžovat a zaměřovat, s hodinami tenisu, golfu a dalšími specializacemi proto raději počkejte do pozdějšího věku.
Předškoláci

Před nástupem do školy by měly děti zvládnout převaly napravo a nalevo, plazení, lezení, klečení, klek na jedné noze, vstávání a samozřejmě chůzi.
„Mnozí z rodičů se usmějí. To už přece umí! Otázka je, jak to umí. Zkontrolujte si osy, o kterých jsem mluvila u novorozenců. Jsou naprosto správné? Umí všechny fáze, které jsem popsala, hlavně plazení?“ ptá se rodičů budoucích školáků Kleplová. Předškoláci by kromě toho měli zvládat i házení a chytání míče, skákání po jedné noze a násobné skoky a chůzi po vyznačené čáře.„V současné době přibývá dětí, které mají drobné problémy v koordinaci, koncentraci pozornosti a pod. Tady moje rada zní: Nikdy není nic ztraceno, vždy se dá něco zlepšit a problémy více či méně odstranit. Jsou odborníci, kteří dokážou poradit. Není to hned, trvá to delší dobu, je potřeba vydržet,“ povzbuzuje rodiče Kleplová s tím, že s takovými dětmi je potřeba vrátit se do dřívějších vývojových fází a pohyby nacvičit znovu a správně.A s čím můžeme s dětmi doma cvičit? „Doma máme mnoho předmětů naprosto báječných pro cvičení. Vařečka, malá PET lahev, poklice, bačkorky a mnoho dalších. Zde spojujeme nácvik správných vývojových fází s představivostí, koordinací, nácvikem stability,“ radí autorka publikace Cvičíme doma s tím, co doma máme a dalších.Dětem samozřejmě můžete pořídit i speciální cvičební náčiní jako švihadla, kruhy, molitanové a nafukovací míčky, trampolínky či chůdy. Starší děti mohou využít i cvičící míče ke zaktivnění svého sedu. „Když člověk sedí na obyčejné židli, nepracují žádné svaly,“ říká Kristýna Přibylová ze speciálních dětských tělocvičen Monkey ́s Gym a pokračuje: „Když ale sedíte na míči a musíte vyrovnávat balanc, míč vás nutí aktivovat spoustu svalů, mezi nimi i důležité svaly středu těla.“ Velký míč se dá použít také na skákání, protahování se, děti s ním mohou kutálet po bytě a tak dále,“ dodává matka tří dětí. A připomíná i šplhání po žebřinách a na stromy, kdy se dítě musí vyrovnat i s výškou.Aktivní dárek např. ke Dni dětí nebo za vysvědčení pro ně bude jistě přínosnější než čokoláda nebo DVD, u kterého stráví hodiny vsedě nebo vleže.
zdroj: ona.dnes.cz/, autor: Magdalena Havlíková, MUDr. Věra Kleplová, Mgr. Kristýna Přibylová